De Soos.

Huisregels.


  1. Van de bezoekers wordt gevraagd zich netjes en vriendelijk ten opzichte van andere bezoekers of bestuursleden op te stellen

  2. De bezoekers mogen niet te veel alcohol nuttigen tijdens een Soosavond. Indien deze gedragsregel niet wordt nageleefd kan deze bezoeker hierop aangesproken worden, tevens kan het verkopen van alcoholische dranken aan deze persoon worden geweigerd

  3. Het tijdelijk verlaten (en later weer terugkomen) van De Soos is niet toegestaan

  4. Bij het verlaten van De Soos mag geen glaswerk mee naar buiten genomen worden

  5. Roken in De Soos is niet toegestaan.

  6. Bezoekers worden verzocht om rondom het gebouw geen (geluids-)overlast te veroorzaken in verband met de buurt

  7. In het Soosgebouw mag geen eigen drank worden meegenomen of genuttigd

  8. Indien er iets, al dan niet opzettelijk, vernield wordt, dient de vernieler dit te melden bij één van de bestuursleden die op dat moment dienst heeft. De vernieler kan door het bestuurslid verzocht worden om het vernielde op te ruimen. De kosten van de vernieling kunnen worden verhaald op de vernieler

  9. Indien bezoekers overlast veroorzaken kan deze door één van de bestuursleden verzocht worden om De Soos te verlaten

  10. Soosbezoekers kunnen naar aanleiding van ongewenst gedrag tijdens een Soosavond door middel van een brief worden gewaarschuwd of gesanctioneerd.